Jag bubblar fortfarande av energi efter förra helgens nordenmöte med ASICS Frontrunners. Att hänga med det här gänget är som att kliva in i en bubbla full av sprudlande energi.

Någonting annat som också hände för en dryg vecka sedan var att Generation Pep publicerade årets Pep-rapport, och som alltid medför den data som är värd att reflektera över.

För den som inte är insatt så redovisar Pep-rapporten hur mycket svenska barn och ungdomar i åldrarna 4-17 rör på sig, vad de äter och hur faktorer runt omkring barnen hänger samman med levnadsvanor. I år har man även tittat på psykisk ohälsa hos unga och föga förvånande så drar man slutsatser om att det tycks vara vanligare med psykisk ohälsa bland de barn som rör på sin mindre, har mer skärmtid, som i lägre utsträckning äter enligt kostråden och är barn och unga i familjer med lägre socioekonomisk status.

I min yrkesroll som läkare pratar jag ofta både med såväl patienter som med kollegor om vikten av fysisk aktivitet för hälsan, och jag har märkt att det finns ett par saker som tåls att förtydliga. Dels är det vad ’fysisk aktivitet’ innebär. Det handlar absolut inte om att springa marathon eller tävla på elitnivå, det handlar snarare om att få upp pulsen ett par gånger i veckan och få in mer rörelse i vardagen. Det andra som jag tycker är värt att prata om är stillasittande, och vad det gör med oss. Sverige är världens mest stillasittande land! Vad hjälper det att köra ett intensivt träningspass 45 minuter om man dygnets andra timmar sitter stilla framför datorn, i bilen eller framför TV’n? Det kan också vara värt att prata om vad ”psykisk hälsa” är för någonting. Enligt WHO’s definition så är det ”ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i.” Med andra ord så är psykisk hälsa alltså inte detsamma som frånvaron av psykisk sjukdom.

Folkhälsomyndigheten publicerade 2021 svenska riktlinjer för att främja fysisk aktivitet och minska stillasittandet. Syftet är att riktlinjerna ska vara ett stöd i arbetet på nationell, regional och lokal nivå, till exempel inom skola och hälso- och sjukvård. Rekommendationen för barn 6-17 år är att i genomsnitt ha minst 60 minuters pulshöjande fysisk aktivitet per dag, ha fysisk aktivitet som stärker muskler och skelett minst tre gånger per vecka och att långa perioder av stillasittande bör brytas av med rörelse. Dessa riktlinjer är tänkta för att främja välmående, men främst för att förebygga sjukdom.

Endast en av fem av svenska barn lever upp till rekommendationer gällande fysisk aktivitet, och det är såklart oroväckande såväl för både den enskilda individen samt för vår folkhälsa i stort.

Pep-rapporten pekar på att barn och ungdomar som rör på sig regelbundet upplever mindre psykisk ohälsa, medan barn och ungdomar som har längre tid stillasittande framför en skärm upplever mer symtom av t.ex ångest och depression.

För att läsa rapporten i sin helhet:

Pep-rapporten 2022
 
Under helgen i Göteborg fick jag minnas känslan av att leka och latja tillsammans med kompisar. Vi fick bl.a. spela volleyboll, någonting jag inte gjort sedan jag gick i skolan. Och vi hade även en lekfull 10-kamp, någonting man inte heller gör till vardags i vuxen ålder.

Det fick mig att minnas sommarkvällarna med klasskompisar och med grannbarnen, när man var ute på gården eller i parken och bara lekte. Det fick mig också att reflektera över skolidrotten. Skolämnet idrott och hälsa ska enligt kursplanen skapa positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren men jag upplever att det finns många blandade känslor kring skolidrotten, man antingen älskar eller hatar den. Jag hör till de som älskade den. För mig var det ren glädje och jag älskade friheten och det fysiska. När vi i förra helgen i Göteborg stod samlade inför volleybollturneringen märkte jag att jag slogs av samma glädje, samma förväntan och samma lustfylldhet som jag gjorde på gympan när jag var liten. Men med Pep-rapporten i åtanke var min reflektion en annan. Fysisk aktivitet är en jätteviktig friskfaktor för såväl psykisk och kroppslig hälsa och min starka önskan är att alla barn och unga ska få möjlighet att uppleva samma rörelseglädje som jag gör. Frågan är HUR?

skriven av
portrait

Lotta Kockum

Leg Specialistläkare från StockholmMina discipliner
Traillöpning 10 km Halvmaraton Maraton

Fler bloggar