Jag pratar ofta både med vänner, kollegor och patienter om hur träning och rörelse kan påverka vår hälsa. Idag vet de flesta att träning har positiva hälsoeffekter, och frågorna jag får rör oftast om hur mycket man behöver träna och vilka effekter man kan förvänta sig.

Svaret på hur mycket man bör träna har flera olika svar. Det lättaste är att hänvisa till WHO och folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket för vuxna innebär pulshöjande fysisk aktivitet i minst 150-300 minuter/vecka + muskelstärkande fysisk aktivitet två gånger i veckan. Med dessa rekommendationer råds man även till att minska stillasittandet.

För många kan de här råden kännas alldeles för svåra att uppnå, vilket tyvärr för en del kan betyda att man tycker att det är hopplöst att ens försöka. För dem vill jag verkligen nå fram med budskapet att det bästa man kan göra är att göra någonting. Det är just de som rör på sig som allra minst, och går från att göra ingenting till att göra lite, där de allra största hälsovinsterna finns. Man behöver med andra ord inte lägga ribban orimligt högt. ASICS nya forskning visar att 15:09 minuters träning är allt som krävs för att uppleva en positiv påverkan på vår mentala hälsa, vilket visar vilken stor inverkan en liten mängd rörelse kan ha.

ASICS har under det senaste året lanserat verktyget ASICS Mind Uplifter, där man via självskattning kan utforska effekten av ett träningspass. Man skattar 10 olika parametrar innan man kör igång med ett pass, och sedan skattar man samma parametrar efter passet. Frågorna handlar om ens kognitiva förmågor tex att kunna fokusera, samt om ens självkänsla och välmående. Man får efter det avslutade passet en visuell bild på hur träningen har påverkat en, vilket gör det både roligare för användaren men framförallt tydligare. ASICS Mind Uplifter bygger helt på självskattning och subjektiv data, vilket gör att det är lättillgängligt och enkelt att använda. Det som är kul är att i princip så byggs det en stor databas med data på hur träning har påverkat en hel massa olika människor, och det skulle tex kunna användas i forskningssyfte i framtiden.

ASICS har ju som motto ’Sound Mind in a Sound Body’ och initiativet med Mind Uplifter går helt i linje med just det. Man vill helt enkelt utforska sambanden mellan träning, kropp och hälsa.

För den som är nyfiken på hur ett träningspass påverkar just dig så kan du utforska det själv här:  Mind Uplifter

skriven av
portrait

Lotta Kockum

Leg Specialistläkare från StockholmMina discipliner
Traillöpning 10 km Halvmaraton Maraton

Fler bloggar